Link 1 anstad.com, Link 2 sosmap.net, Link 3 cultureandyouth.org, Link 4 xoilac1.site, Link 5 phongkhamago.com, Link 6 myphamtocso1.com, Link 7 greenparkhadong.com, Link 8 xmx21.com, Link design 686.design, Link blog 6686.blog, Link express 6686.express, Link bet, Link me, Link colatv, Link colatv, Link colatv, Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kênh kết nối

Docker là gì? Hướng dẫn chi tiết cách tải và sử dụng Docker

Công nghệ | by Hoàng Ngọc Hùng

Docker là dự án mã nguồn khá thông minh và hiện đại, hỗ trợ con người tạo và xử lý dữ liệu nhanh chóng bằng các container ảo. Tìm hiểu Docker là gì? tại đây.

Hiện nay con người muốn làm việc nhanh chóng và hiệu quả thì nên biết ứng dụng sự tiến bộ của khoa học công nghệ vào quy trình làm việc. Do đó hàng loạt các phần mềm hiện đại cũng lần lượt ra đời để đáp ứng nhu cầu cải tiến của nhân loại. Điển hình trong số đó là Docker, nhưng nhiều người vẫn chưa biết đến nó. Hãy cũng tech24 khám phá Docker là gì nhé!

Docker là gì?

docker la gi 2 jpg

Docker mang đến nhiều lợi ích cho con người

Docker là một dự án mã nguồn mở hỗ trợ việc triển khai các ứng dụng Linux và Windows vào trong các container ảo hóa. Nó chứa tất cả những gì phần mềm cần để chạy, bao gồm thư viện, công cụ hệ thống, mã nguồn và thời gian chạy. Sử dụng hệ thống này, bạn có thể triển khai và mở rộng ứng dụng vào bất kỳ môi trường nào và biết rằng mã của bạn sẽ chạy được.

Lợi ích của Docker là gì?

Dưới đây là một số lợi ích mà tech24 tìm thấy được từ hệ thống mã nguồn mở này.

Triển khai ứng dụng

Docker giúp đơn giản hóa quá trình triển khai ứng dụng trên các môi trường khác nhau một cách nhất quán. Nó sẽ đưa ứng dụng và các image liên quan lên môi trường sản xuất, bao gồm các máy chủ hoặc dịch vụ đám mây. Quá trình triển khai có thể thực hiện bằng cách chạy các container từ các image đã được xây dựng.

Phát triển phần mềm

docker la gi 3 jpg

Dùng những tính năng hữu ích của hệ thống này để làm việc tốt hơn

Docker cung cấp một môi trường cô lập và nhất quán để phát triển phần mềm. Bạn có thể tạo ra các container chứa các công cụ và thư viện cần thiết để phát triển và kiểm thử ứng dụng mà không ảnh hưởng đến môi trường phát triển chính.

Tạo môi trường làm việc đồng nhất

Docker cho phép bạn xây dựng một môi trường hoạt động đồng nhất trên các máy tính khác nhau. Bạn có thể chia sẻ các image và các tệp cấu hình để đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều sử dụng cùng một môi trường phát triển.

Các thuật ngữ liên quan đến Docker

Nếu muốn dùng Docker mọi người cần biết đến một số thuật ngữ phổ biến dưới đây:

Docker Engine

Docker Engine là một công cụ để tạo và quản lý các container. Nó cung cấp các tính năng như xây dựng image, chạy container, quản lý mạng và lưu trữ, và cung cấp giao diện dòng lệnh để tương tác với hệ thống mã nguồn mở.

Docker Hub

docker la gi 4 jpg

Dùng hệ thống mã nguồn mở để lưu trữ dữ liệu trực tuyến

Docker Hub là một thuật ngữ dùng để tìm kiếm và chia sẻ các container images. Đây là một kho lưu trữ trực tuyến chứa các image được xây dựng bởi cộng đồng Docker và các nhà cung cấp đã được xác minh. Bạn có thể truy cập vào để tìm kiếm các image và khám phá các image có sẵn từ cộng đồng.

Images

Docker Hub cung cấp các tính năng như repositories (đẩy và kéo các image), teams & organizations (quản lý quyền truy cập vào repositories riêng tư), official images (các image chính thức do hệ thống cung cấp), publisher images (các image do các nhà cung cấp khác cung cấp), builds (tự động xây dựng image từ GitHub và Bitbucket), và webhooks (kích hoạt các hành động sau khi đẩy thành công một repository lên Docker Hub).

Docker Client

Đây là một công cụ cho phép người dùng tương tác với hệ thống mã nguồn mở thông qua các lệnh trong terminal. Nó sử dụng API để gửi các lệnh tới Docker Daemon. Nó cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như tạo, chạy, dừng và quản lý các container.

Docker Daemon

docker la gi 5 jpg

Hệ thống mã nguồn mở quản lý các container hiệu quả

Docker Daemon là một dịch vụ chạy trên hệ điều hành của bạn, chẳng hạn như Microsoft Windows, Apple macOS hoặc Linux. Nó được sử dụng để tạo và quản lý các container của bạn bằng cách sử dụng các lệnh từ ứng dụng khách.

Docker Daemon là trung tâm điều khiển cho việc triển khai, nhận và xử lý các yêu cầu từ Docker Client thông qua API. Nó quản lý các hình ảnh (images), container, mạng (networks) và khối lưu trữ (volumes).

Container trong Docker là gì?

Container là một run-time environment mà người dùng có thể chạy một ứng dụng được đóng gói. Các container này rất nhẹ nhàng và cho phép bạn chạy ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Một đặc điểm quan trọng của nó là tính đồng nhất, không chỉ đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động như nhau trên các môi trường giống nhau, mà còn đơn giản hóa việc cài đặt và chia sẻ cài đặt này cho các thành viên trong nhóm.

Dockerfile

Dockerfile là một tệp văn bản đặc biệt được sử dụng để xây dựng một image. Nó chứa một loạt các chỉ thị (instructions) để hệ thống có thể tự động tạo ra một image dựa trên các cấu hình và yêu cầu được định nghĩa trong tệp Dockerfile.

Trong Dockerfile, người dùng có thể chỉ định các chỉ thị như FROM (xác định image cơ bản để xây dựng trên đó), RUN (chạy các lệnh trong quá trình xây dựng image), COPY (sao chép các tệp từ máy chủ vào image), và nhiều chỉ thị khác để cấu hình và tùy chỉnh image.

Docker Compose

docker la gi 6 jpg

Docker Compose quản lý vòng đời của ứng dụng khá hiệu quả

Docker Compose hoạt động trong mọi môi trường, bao gồm sản xuất, staging, development, testing và cả quy trình CI. Nó cung cấp các lệnh để quản lý toàn bộ vòng đời của ứng dụng của bạn, bao gồm khởi động, dừng và xây dựng lại các dịch vụ, xem trạng thái của các dịch vụ đang chạy, xem log của các dịch vụ đang chạy và chạy các lệnh một lần trên một dịch vụ.

Nó có những tính năng quan trọng như:

 • Định nghĩa và quản lý nhiều container trong một ứng dụng.
 • Tự động khởi tạo và kết nối các mạng và khối lưu trữ cho các container.
 • Xác định các biến môi trường và tham số cho các dịch vụ.
 • Tự động xây dựng và khởi chạy các container dựa trên cấu hình được xác định.

Docker Registry

Docker Registry là một nơi để lưu trữ và chia sẻ các image của container. Nó cho phép bạn lưu trữ các image của ứng dụng và các thành phần liên quan trong một kho lưu trữ tập trung. Nó sẽ cung cấp một giao diện để tìm kiếm, tải về và tải lên các image. Có nhiều loại Docker Registry khác nhau, bao gồm Azure Container Registry, Google Cloud Container Registry và nhiều hơn nữa.

Để sử dụng Docker Registry, người dùng có thể sử dụng các lệnh như pull, push, và tag để tải về, tải lên và đánh dấu các image

Docker Swarm

Docker Swarm cho phép người dùng tạo ra một Cluster gồm nhiều Docker Engine kết hợp với nhau để tạo thành một virtual Docker Engine duy nhất. Trong đây, có một node quản lý (manager node) và các node làm việc (worker nodes). Node quản lý chịu trách nhiệm điều phối tài nguyên của các node làm việc và đảm bảo hoạt động của cluster diễn ra một cách hiệu quả.

Để sử dụng Docker Swarm, bạn cần cài đặt Docker Engine trên các node và sau đó sử dụng các lệnh để tạo ra và quản lý cluster.

Ví dụ: người dùng có thể sử dụng lệnh Docker Swarm để khởi tạo một Custer và lệnh Docker Service để tạo ra và quản lý các Service trong cluster.

Kubernetes

Kubernetes, còn được gọi là K8s, là một hệ thống mã nguồn mở để tự động triển khai, mở rộng và quản lý các ứng dụng được đóng gói trong container. Nó nhóm các container thành các đơn vị logic để dễ dàng quản lý và khám phá. Kubernetes được xây dựng dựa trên 15 năm kinh nghiệm của Google trong việc vận hành các ứng dụng sản xuất, kết hợp với những ý tưởng và thực tiễn tốt nhất từ cộng đồng.

Các lệnh cơ bản trong Docker là gì?

docker la gi 7 jpg

Những lệnh cơ bản hỗ trợ làm việc nhanh chóng

Dưới đây là một số lệnh cơ bản thường được sử dụng:

 • docker logs --follow your_name_container: Lệnh này được sử dụng để theo dõi logs của một container cụ thể.
 • docker volume ls: Lệnh này được sử dụng để liệt kê các volume đang được sử dụng bởi các container.
 • docker rm: sử dụng để xóa một hoặc nhiều container.
 • docker rmi: để xóa một hoặc nhiều image.
 • docker stop: Lệnh này được sử dụng để dừng một hoặc nhiều container.
 • docker run: được dùng để tạo một container mới từ một image và chạy nó. Có nhiều tùy chọn có thể được sử dụng với lệnh này.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Docker

Docker là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn xây dựng, chạy và quản lý các ứng dụng trong môi trường container. Dưới đây là một số bước cơ bản để sử dụng Docker:

Bước 1: Cài đặt Docker

Đầu tiên, bạn cần cài đặt Docker trên máy tính của mình. Bạn có thể tải nó từ trang web chính thức của hệ thống và làm theo hướng dẫn cài đặt cho hệ điều hành của bạn.

Bước 2: Tìm và tải image

Người dùng có thể tìm kiếm và tải image từ Docker Hub, một kho lưu trữ trực tuyến chứa hàng ngàn image sẵn có. Sử dụng lệnh “pull” để tải image về máy của bạn.

Bước 3: Chạy container

Sau khi tải image, bạn có thể chạy container từ image đó bằng cách sử dụng lệnh “run”. Bạn có thể chỉ định các tùy chọn như cổng, volume, biến môi trường, v.v. để tùy chỉnh container của bạn.

Bước 4: Quản lý container

Bạn có thể quản lý các container đang chạy bằng cách sử dụng các lệnh như docker ps để liệt kê các container đang chạy, “stop” để dừng container, “start” để khởi động lại container đã dừng, v.v.

Bước 5:Xây dựng image tùy chỉnh

Ngoài việc sử dụng các image có sẵn, bạn cũng có thể xây dựng image tùy chỉnh của riêng mình bằng cách sử dụng Dockerfile. Nó là một tệp văn bản chứa các chỉ thị để xây dựng image. Bạn có thể sử dụng lệnh “build” để xây dựng image.

Bước 6: Chia sẻ image

Bạn có thể chia sẻ image của mình với người khác bằng cách tải lên Docker Hub hoặc lưu trữ image trên một máy chủ riêng.

Điểm khác biệt giữa Virtual Machine và Docker là gì?

docker la gi 8 jpg

So sánh hai hệ thống mã nguồn mở phổ biến nhất nhì hiện nay

Docker và Virtual Machine (VM) là hai công nghệ hiện đại được sử dụng để tạo môi trường ảo hóa. Dưới đây là một số điểm khác nhau giữa hai khái niệm này:

Đặc điểm

Docker

Virtual Machine

Công nghệ sử dụng

Công nghệ container-based, trong đó các container là các gói phần mềm được sử dụng để thực thi ứng dụng trên bất kỳ hệ điều hành nào

Môi trường ảo hóa, cho phép người phát triển truy cập vào một hệ điều hành thông qua một máy chủ vật lý.

Cơ chế hoạt động

Các container trong Docker chia sẻ kernel hệ điều hành của máy chủ.

Máy ảo chạy trên một hệ điều hành riêng biệt và có thể chạy nhiều hệ điều hành khác nhau trên cùng một máy chủ.

Khả năng

Có khả năng hoạt động và xử lý lượng lớn dữ liệu trên cùng một hệ điều hành.

Máy ảo chạy trên một hệ điều hành riêng biệt và có thể chạy nhiều hệ điều hành khác nhau trên cùng một máy chủ

Tải Docker ở đâu?

Để sử dụng hệ thống này, tốt nhất mọi người nên tải nó về PC và sử dụng. Dưới đây là một số đường dẫn hỗ trợ mọi người tải nó về sử dụng.

Tải Docker cho Window

docker la gi 9 jpg

Tải hệ thống này về hệ thống để nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Để tải và cài đặt Docker trên PC, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập vào Tại đây bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn “Docker Desktop for Window”, hãy nhấp chọn nó để tiến hành tải về PC.
 • Bước 2: Sau khi tải xuống, bạn tiến hành cài đặt ứng dụng như bình thường. Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ có thể khởi động Docker for Desktop.
 • Bước 3: Truy cập vào hệ thống và cấp cho nó những quyền cần thiết để hoạt động và làm việc hiệu quả trên PC có hệ điều hành Window.

Tải Docker cho hệ điều hành Android

docker la gi 10 jpg

Truy cập vào những trang chủ của hệ thống để tải phiên bản miễn phí của nó về sử dụng

Nếu sử dụng Docker trên thiết bị có hệ điều hành Android hãy nhấp vào Tại đây để tải nó về thiết bị. Quá trình tải xuống có thể mất một vài phút. Sau khi tải nó về hãy tiến hành cài đặt vào thiết bị và sử dụng.

Tải Docker cho iOs

docker la gi 11 jpg

Hệ điều hành iOs cũng có thể sử dụng hệ thống này để xử lý và lưu trữ dữ liệu

Nếu mọi người muốn sử dụng Docker trên hệ điều hành iOs, không có gì là khó cả, chỉ cần nhấp vào Tại đây. Tiếp theo chờ đợi quá trình tải xuống và cài đặt nó để sử dụng cho nghiên cứu và làm việc.

Một số câu hỏi liên quan đến Docker

Một số thắc mắc liên quan đến Docker sẽ được giải quyết ngay trong phần dưới đây.

Sử dụng Docker có bị đánh cấp dữ liệu không?

docker la gi 12 jpg

Những bọn tin tặc đang ngày càng lộng hành hiện nay

Sử dụng Docker không làm mất dữ liệu quan trọng. Docker cung cấp các cơ chế để lưu trữ dữ liệu trong các container, bao gồm sử dụng volumes và bind mounts. Volumes là một cách để lưu trữ dữ liệu bên ngoài container, trong khi bind mounts cho phép chia sẻ dữ liệu giữa container và máy host. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu trong container không bị mất khi container bị xóa hoặc khởi động lại. Đồng thời hạn chế tối thiểu nguy cơ dữ liệu bị đánh cắp dùng vào những mục đích xấu.

Sử dụng Docker có mất phí không ?

Docker là một công cụ mã nguồn mở và miễn phí để tạo, triển khai và quản lý các ứng dụng trong môi trường container. Bạn có thể sử dụng nó mà không phải trả bất kỳ phí nào.

Ai là người tạo ra Docker?

Docker được tạo ra bởi Solomon Hykes và các nhà phát triển khác tại công ty Docker, Inc. vào năm 2010. Hệ thống này ban đầu được phát triển như một dự án nội bộ tại công ty PaaS (Platform as a Service) dotCloud. Sau đó, nó đã trở thành một công cụ mã nguồn mở và nhanh chóng trở thành một công nghệ phổ biến trong việc triển khai ứng dụng trong môi trường container.

Trong bài viết này tech24.com đã nghiên cứu và tổng hợp lại những nội dung liên quan đến thắc mắc Docker là gì?. Để sử dụng ứng dụng hiện đại này tốt hơn mọi người nên thường xuyên cập nhật cho mình những kiến thức mới về nó, để tránh lạc hậu và không tận dụng tốt những tính năng mới cập nhật. Mong rằng những nội dung này sẽ mang đến giá trị hữu ích cho mọi người.